+48 605 261 036

Szczygieł (Carduelis carduelis) to kontrastowo ubarwiony ptak krajobrazu wsi. Jesienią stada tych ptaków lecą falistym lotem radośnie szczebiocząc. Szczygły uwielbiają nasiona łopianów i różnych ostów, które wydłubują z ich koszyczków. Nie bez przyczyny ich nazwa łacińska wiąże się z nazwą rodzajową Carduus- roślin z rodziny astrowatych, do których należą osty. Samiec szczygła ma odrobinę dłuższy dziób od samicy, dzięki czemu ma możliwość wybierania nasion położonych w głębszych warstwach ostu. Natomiast samica zwykle korzysta z nasion rosnących na powierzchni. Specjalizacja pokarmowa powoduje to, że osobniki różnych płci nie konkurują o pokarm. Mozaika pól na Roztoczu, które podzielone są zachwaszczonymi miedzami tworzy idealną bazę pokarmową dla tych ptaków i schronienie dla wielu innych gatunków zwierząt.

Skip to main content